De kunst van veranderen

De kunst van veranderen

Als manager heb je veel verantwoordelijkheden en één daarvan draait meestal om het op een effectieve en efficiënte manier bedenken en uitvoeren van veranderingen. Omgaan met veranderingen mag dan wel de nieuwe status quo zijn, dat betekent niet dat elke leidinggevende hiervoor de vereiste kennis en vaardigheden al in de vingers heeft.  Het leiden, organiseren en regisseren van veranderingen is een vak apart. Weet jij al hoe je grip houdt op het bereiken van de beoogde doelen en hoe je de impact die de veranderingen hebben op mensen en organisatieprocessen beheersbaar maakt?  

Waarom veranderen?

Om überhaupt aan een verandering te beginnen moet er allereerst een duidelijke noodzaak voor verandering zijn, oftewel een ‘sense of urgency’. Zonder pijn geen verandering. Mensen veranderen van nature niet heel graag waardoor verandering vaak weerstand oproept. Al helemaal als er geen duidelijke aanleiding voor is.

“We cannot become what we want by remaining what we are.” – Max Depree

Veranderingen gaan vaak over ontwikkelen, verbeteren, vernieuwen, omgaan met omgevingsfactoren of implementeren van wijzigingen (bijvoorbeeld vanuit Wet- & Regelgeving). Veranderen is leren, we doen het constant, elke dag. Maar zonder veranderbereidheid is het een heilloze weg die je beter niet in kunt slaan als je geen tijd en energie wilt verspillen. Veranderen raakt ons persoonlijk, niet alleen in wat we doen maar ook het beeld dat we van onszelf hebben. Willen is kunnen! Zonder helder waarom en waartoe (doel) is elk veranderproces gedoemd te mislukken.

Wat is de kracht van een succesvol veranderproces?

Het slagen of falen van de beoogde verandering hangt nauw samen met het veranderproces binnen de organisatie. De manager speelt hier uiteraard een hele belangrijke rol in.

Er zijn legio modellen en methoden voor verandermanagement toe te passen, zoals Kotter, Kaizèn en Caluwé. Aan de basis van de aanpak van Steyn&Allberg ligt het 7-S model van McKinsey. Hiermee wordt elke verandering voor alle 7 elementen van de onderneming uitgewerkt en dan met name wat ervoor nodig is om succesvol te zijn.

 • Stijl van het management, type leiderschap binnen de organisatie
 • Structuur van de organisatie, hoe de organisatie is ingericht en hoe de rapportagelijntjes lopen
 • Strategie, de combinatie van doelen, richting en aanpak
 • Staf, omvang en kwaliteiten van het personeel, doorstroom en verzuim
 • Significante waarden, de ‘shared values’, de kernwaarden en de bedrijfscultuur (formeel en informeel)
 • Sleutelvaardigheden, kerncompetenties en capaciteiten van de medewerkers
 • Systeem, het geheel aan processen en procedures


Hoe creëer je draagvlak en resultaat?

Communiceer! Vertel een helder verhaal en zorg er hierbij voor dat iedereen nut en noodzaak van de verandering begrijpt. Neem obstakels weg en stimuleer het halen van de gezamenlijke doelen.

Maak een inhoudelijke vertaalslag van de nieuwe visie naar een concreet veranderplan.
Stel een daadkrachtig veranderteam samen, vorm een sterke coalitie waarin voor alle sleutelfuncties en personen duidelijk is wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn.

Zorg voor voldoende afstemming tussen management en de werkvloer, de ervaren pijn en het effect dat gevoeld wordt zijn op de verschillende organisatielagen vaak verschillend. Een breed draagvlak borgt het blijvende effect van de verandering, het aanjagen gebeurt door het management, de uitvoering door de medewerkers.
Motiveer onder andere door (tussentijdse) successen te vieren.

Borg de veranderingen binnen de organisatie zodat men niet terugvalt in oude gewoontes. Met een beetje geluk heeft iedereen de smaak te pakken gekregen en blijft men er plezier in scheppen om zichzelf, de organisatie en de processen continue te veranderen en te verbeteren.

Inhuren of zelf ontwikkelen?

In mijn ervaring worden aan de lopende band dure externe verandermanagers ingevlogen. Op zich begrijpelijk, want het is echt een expertise, een ambacht.
Het nadeel hiervan is wel dat de kennis die nodig is voor de verandering altijd door deze verandermanagers intern (bij de eigen medewerkers) opgehaald moet worden. Bovendien loopt de opgedane veranderervaring na afloop van het programma of project zo weer de deur uit. Niet een hele duurzame aanpak. Je zou er ook voor kunnen kiezen om verandermanagement structureel te integreren in de talentontwikkeling van de organisatie. Bijvoorbeeld door te investeren in een Training Verandermanagement.

Wat een training verandermanagement je oplevert

Een training Verandermanagement geeft je zicht op het veranderproces, hoe deze op strategisch, tactisch en operationeel niveau in goede banen te leiden en hoe hier helder over te communiceren.

 • Je weet hoe je op een effectieve manier veranderingen in jouw organisatie doorvoert
 • Je weet hoe je jouw medewerkers kunt motiveren en draagvlak voor de veranderingen kunt creëren
 • Je maakt als management, strategische keuzes en kunt deze op tactisch en operationeel niveau implementeren
 • Je hebt zicht op het veranderproces en weet deze te vertalen naar een uitvoerbaar veranderplan en praktische stappen

Wil jij de veranderkunst van jezelf, jouw organisatie of jouw medewerkers naar een hoger plan brengen? De Training Verandermanagement is binnenkort beschikbaar in het aanbod op onze website, uiteraard kun je al rechtstreeks contact met mij opnemen voor meer informatie op 0610410918 of per mail naar s.bakels@steynallberg.com.

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten en kernkwadranten worden veel toegepast. Hieronder een korte uitleg hoe u het kunt gebruiken. Je kunt het gebruiken voor jezelf, je team of zoals ik doe bij een organisatie om bijvoorbeeld de kernwaardes van de “missie en visie” te zoeken en te vinden.

Kernkwadrant en kernkwaliteiten
www.coachingvan.nu

 

Bij Steyn & Allberg maken we veel gebruik van kernkwadranten. Kernkwadranten is een model, bedacht door Daniel Offman, dat op een makkelijke en inzichtelijke manier (kern)”kwaliteiten“, “valkuilen“, “uitdagingen” en “allergieën” van mensen zichtbaar kan maken.

Mijn ervaring is dat het inzetten van kernkwaliteiten en het kernkwadrant, zeker in het begin van een coachtraject of een training veel inzicht geeft. Het geeft inzicht in gedrag, patronen en kwaliteiten. En bovendien niet te “zweverig” het is concreet en duidelijk. Het is dan ook in een zakelijk en persoonlijke omgeving uitstekend te gebruiken.

Kernkwadrant voorbeeld

Wat is een kernkwadrant? In het voorbeeld bovenaan dit artikel is de kernkwaliteit bescheidenheid. Wanneer je te bescheiden bent loop je het risico om onzichtbaar te worden, dit is de valkuil of “vervorming“. Het positief tegenovergestelde van onzichtbaar zijn is jezelf presenteren of aanwezig zijn; dit is de uitdaging. Mensen die zich te veel presenteren vertonen vaak “arrogant gedrag“. Iets waar bescheiden mensen over het algemeen “allergisch” voor zijn. Arrogantie “lokt” in dit voorbeeld weer onzichtbaar gedrag uit namelijk “de valkuil“.

Wanneer je erin slaag om je uitdaging te ontwikkelen, jezelf meer te presenteren, heb je een “dubbele kwaliteit”. Jezelf vanuit bescheidenheid presenteren. Dit is een positieve combinatie van de kernkwaliteit en de uitdaging. Hierdoor loop je minder kans om in je valkuil te belanden.

Lijst met kernkwaliteiten en kernkwadranten

Hieronder vind je een lijst van veelvoorkomende combinaties kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen.

Kernkwaliteit Valkuil Allergie Uitdaging
Aanpassingsvermogen Onderdanigheid Dictatoriaal Initiatief
Analytisch Gevoelsarm Sentimenteel Gevoelig
Behoedzaamheid Besluiteloosheid Onbezonnenheid Slagvaardigheid
Behulpzaam Opoffering Egoïsme Autonomie
Bescheidenheid Onzichtbaarheid Arrogant Profileren
Betrouwbaar Saai Arbitrair Innovatief
Bondigheid Ongenuanceerd Langdradig Tact
Consequent Star Met alle winden meewaaien Flexibel
Creativiteit Chaos Bureaucratie Discipline
Daadkracht Drammerigheid Passiviteit Geduld
Diplomatie Afstandelijkheid Arrogantie Confronteren
Empathie Sentimenteel Afstandelijkheid Beschouwen
Enthousiasme Impulsiviteit Pessimisme Realisme
Eerlijkheid Botheid Manipulatie Tact
Flexibiliteit Zwabberigheid Dogmatisch Standvastigheid
Gedrevenheid Fanatisme Passiviteit Nuchterheid
Gedisciplineerd Starheid Chaos Flexibiliteit
Geduldig Passief Drammerig Daadkrachtig
Gehoorzaam Slaafs Eigenzinnig Autonoom
Gereserveerdheid Afstandelijkheid Arrogantie Zelfverzekerdheid
Gevoeligheid Opgefokt Kilheid Gereserveerdheid
Gul Verkwistend Krenterig Verstandig
Improvisatie Chaos Onverbiddelijkheid Doeltreffendheid
Inlevingsvermogen Opoffering Nonchalance Loslaten
Krachtig Agressief Passief Terughoudend
Loyaliteit Slachtoffergevoel/ Onderdanigheid Hoogmoed/ Oneerlijkheid Zelfvertrouwen
Luisteren Passiviteit Dominant Assertiviteit
Nauwkeurigheid Perfectionisme Chaos Flexibiliteit
Nuchterheid Afstandelijkheid Zweverigheid Meelevendheid
Ontvankelijkheid Afwachtend Ongenuanceerdheid Stelling nemen
Optimistisch Naïviteit Pessimisme Alert
Overtuigen Fanatiek Laisser-fair Hulpvaardig
Realisme Onverschilligheid Naïviteit Openhartigheid
Rust Traagheid Opgefokt Energiek
Stiptheid Opgefokt Gemakzucht Relaxedheid
Verantwoordelijkheid nemen Overbelast raken Slachtoffer Hulp vragen
Verdraagzaamheid Conflict vermijdend Ongenaakbaarheid Strijdlust
Vriendelijk Braafheid Genadeloosheid Lef
Vrijgevig Grenzeloos Egoïsme Grenzen stellen
Weloverwogen Twijfelen Arrogant Zelfverzekerdheid
Zelfstandig Eenzaam Afhankelijk Teamwerk
Zelfverzekerd Arrogant Middelmatig Bescheiden
Zorgvuldig Pietluttigheid Nonchalance Losheid
Zorgzaamheid Betutteling Onverschilligheid Loslaten
coaching en training van nu

Hoe kun je jouw kernkwaliteiten herkennen?

Bovenstaande lijst geeft een aantal voorbeelden van veelvoorkomende combinaties kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen. Het meest effectieve is natuurlijk om ze bij jezelf te ontdekken en er een kernkwadrant van te maken. Zodat je weet welke kwaliteiten en valkuilen jij zelf in gedrag uitdraagt.

Over het algemeen kunnen de meeste mensen wel één of meerdere (kern)kwaliteiten van zichzelf benoemen. Mocht je vastlopen dan kunnen de volgende vragen je hierbij helpen:

 • Wat waarderen anderen in mij?
 • Vind ik het gewoon om te doen?
 • Moedig ik anderen aan om het te doen, waar stimuleer ik anderen in, of wat eis ik van anderen?

Valkuilen herkennen door

 • Wat verwijten anderen mij vaak?
 • Wat doe ik als ik onder druk sta of gestrest ben?
 • Welk gedrag rechtvaardig ik van mijzelf?

Uitdagingen herkennen door

 • Welke kwaliteit mis ik in mijzelf of doe ik te weinig?
 • Wat wensen anderen mij toe?
 • Waar heb ik bewondering voor?

Allergieën herkennen door

 • Welk gedrag (van anderen) heb ik een hekel aan, minacht ik, of word ik boos om?
 • Zou je bij jezelf gedrag verafschuwen?
 • Waar vinden anderen je te veel over opwinden?

Kernkwaliteiten en verbeteren van relatie communicatie

www.coachingvan.nu

De kernkwaliteiten hebben ook effect op onze relaties,.Dan bedoelt in een wat breder verband. Het gaat over de relaties met onze partner, vrienden, of met collega’s op het werk. En met name hoe onze “kwaliteiten als persoon“, en die van de mensen met wie we omgaan, van invloed zijn op de “communicatie met elkaar” en hoe we deze kunnen verbeteren.

Kernkwaliteiten en kernkwadrant: kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie

Vorig jaar heb ik al eens een artikel geschreven over het kernkwaliteiten model, ontwikkeld voor Daniel Ofman, (zie gebruik je kernkwaliteit en het kernkwadrant om je uitdaging te ontdekken). Als coach maak ik veelvuldig gebruik van kernkwaliteiten omdat dit instrument al snel inzicht kan verschaffen in eigen kwaliteitenuitdagingen en hoe we communiceren met anderen.

Kernkwaliteiten zijn eenvoudig te gebruiken en kunnen verbluffend snel inzicht geven in iemands kwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie. Maar hoe werken de kernkwaliteiten en het kernkwadrant ook al weer?

Kernkwadrant voorbeeld!

Kernkwaliteiten als instrument gaat uit van een viertal posities binnen een kwadrant, het kernkwadrant. Deze hebben invloed op elkaar. Als eerste is daar de kernkwaliteit. In bovenstaand voorbeeld heb ik bescheiden als kwaliteit genomen. Op het moment dat iemand doorschiet in zijn bescheidenheid dan komt hij is zijn valkuil, onzichtbaarheid, terecht. Het positief tegenovergestelde van onzichtbaarheid is profilerend, dit is dan ook de uitdaging voor iemand die bescheiden is, en samen versterken ze elkaar. Wanneer je jezelf teveel profileert kun je arrogant overkomen, wat dan ook de allergie is van iemand die bescheiden is. Gebruik je kernkwaliteit en het kernkwadrant om je uitdaging te ontdekken.

Een allergie voor iemand hebben

Wie ergert zich niet op de één of andere manier aan het gedrag van een ander? Of wie ervaart niet dat communicatie met bepaalde personen stroef gaat? Er zijn altijd momenten dat je geïrriteerd raakt. dat is het moment dat je op de allergie wordt aangeraakt. Nu is het aan jou om daar wat mee te doen en op welke wijze.

Maar al te vaak is dit onze partner of misschien wel een buurman, collega, baas of werknemer. Deze persoon kan iets in ons losmaken wat we eigenlijk niet willen erkennen in onszelf. Vaak zit hier een “diepere boodschap” en “leerdoel” in voor onszelf. We worden namelijk met gedrag geconfronteerd dat weliswaar te veel van het goede is, maar niettemin iets is waar we zelf ook mee aan de slag moeten.

Iemand die zelf zorgvuldig is kan zich vaak enorm ergeren aan iemand met de “laat maar waaien” mentaliteit, of dit gedrag juist uitlokken door vanuit zijn perfectionisme te gaan handelen. Vaak weet men zelf niet hoe dit komt. Kernkwaliteiten kunnen dit inzicht echter wel verschaffen. En wanneer je bewust bent van de effecten, kun je “effectief communiceren“.

Wanneer je aan de slag gaat met bovenstaand voorbeeld en een kernkwadrant gaat maken dan kan dit er als volgt uit zien:

Kernkwaliteiten voorbeeld: zorgvuldigheid, perfectionisme, loslaten en gemakzucht

Stel dat zorgvuldigheid je kernkwaliteit is. Wanneer je hierin doorschiet ga je waarschijnlijk perfectionistische trekjes vertonen. Je uitdaging is dan ook de dingen wat meer los te laten. Als je met zorgvuldigheid dingen kunt loslaten versterken beide kwaliteiten elkaar. Gemakzucht is je allergie en je zult zien dat wanneer je iemand tegenkomt die gemakzuchtig is je gemakkelijker in je eigen valkuil, perfectionisme, zult schieten dan anders.

Verbeteren van relatie communicatie

Je kunt dus enorm veel leren, vooral over jezelf, wanneer je je ergert aan anderen of misschien zelfs wel allergisch bent voor bepaalde personen. Vaak dagen deze personen je uit door hun gedrag (en de manier waarop ze communiceren) om een kwaliteit te tonen die je wel in je hebt, maar die je nog niet echt gebruikt.

In ons onderbewuste weten we dit allang en vaak zoeken we dan ook, onbewust, het gezelschap op van mensen die ons uitdagen. Zo zijn veel mensen met hun allergie getrouwd of werken ze juist voor iemand die het bloed onder hun nagels vandaan kan halen. Opposite atrrack theory.

Als je echter door de bril van het kernkwadrant naar deze relaties leert kijken dan blijkt dat je juist van deze relaties het meest kunt leren. Over jezelf en hoe je communiceert met anderen. Snap je eenmaal hoe dit werkt dan kun je bewust je eigen communicatie en de relatie met anderen gaan verbeteren.

Gebruik je kernkwaliteit en het kernkwadrant om je uitdaging te ontdekken

Iedereen is geboren met een aantal talenten of kernkwaliteiten. Deze hebben we ontwikkeld, gedurende onze ontwikkeling. Maar we gebruiken ze nog niet altijd optimaal of op een juiste manier. Soms gebruiken we juist de allergie van arrogantie as we ons zelf “onzeker voelen“. het is een soort van afweermechanisme dat we automatisch inzetten.

Kernkwaliteiten geven inzicht

Kernkwaliteiten en het creëren van je eigen kernkwadrant geven inzicht in je eigen kwaliteiten en uitdagingen. vanaf het moment dat ik kernkwaliteiten toepas heb ik diverse momenten gehad van herkenning. Dit waren momenten van inzicht. En ik zal deze vooral toepassen in mijn eigen praktijk. Met kernkwaliteiten heb ik nu het instrument in handen om te werken met mijn uitdagingen.

Er is veel te leren van mensen die in onze allergie zitten of bij ons de allergie opwekken. Het “kernkwadranten model” leert je hoe dit komt. De allergie die je hebt voor iemands gedrag is meestal een te veel van een kernkwaliteit waar je zelf aan moet werken. Dit plaatst mensen die in je allergie zitten in een heel ander perspectief. Ze helpen je namelijk je uitdagingen te ontdekken en te ontwikkelen!

Aan de slag met kernkwaliteiten ik geef u graag een workshop !

Wilt u uw missie en of visie ontwikkelen. Of bent u bezig met persoonlijke ontwikkeling Kernkwadranten en kernkwaliteiten kunnen u helpen. Neem contact met mij op voor een effectieve workshop 0625191202 of via mail naar v.vandijk@steynallberg.com

Dit artikel over Kernkwaliteiten en kernkwadranten voorbeelden lijst is samengesteld door Virgil van Dijk