Over Steyn&Allberg

Het specialisme van Steyn&Allberg is het sterker maken van mensen en organisaties met onze BOOST-aanpak

Steyn&Allberg is strategisch partner in talentontwikkeling voor individuen, teams en organisaties.

Onze missie is om het zelfvertrouwen van mensen positief te beïnvloeden en hen te inspireren om het beste uit zichzelf te halen.
Door middel van trainingen, opleidingen en coaching richten wij ons op positieve gedragsveranderingen van medewerkers op het gebied van commercie, communicatie en management. Ons doel is om een wereld te creëren waarin ambitie en persoonlijke ontwikkeling een bron van vertrouwen is.

Uitgangspunt bij al ons handelen is de overtuiging dat het succes van organisaties wordt bepaald door het persoonlijke succes en het werkplezier van de mensen die er werken.

Thijs Evers

Directeur / DGA, Steyn&Allberg

De BOOST aanpak

Met een gestructureerde aanpak verzorgt Steyn&Allberg
meetbare ontwikkelprogramma’s met de focus op blijvende gedragsverandering.
Die aanpak heet BOOST.

Vraag een gratis demo aan

Bepalen

B(epalen): we starten met het bepalen van de ambitie. Het doel van deze eerste stap is de aanleiding en doelstellingen van het ontwikkelprogramma scherp te krijgen. We vertalen doelstellingen naar gewenst gedrag en het daarbij behorende competentieprofiel.

0-meting

0(meting): iedere deelnemer krijgt een competentiescan. Hiermee brengen we in kaart in hoeverre zij passen bij het gewenste profiel, welke gedragsverandering noodzakelijk is en hoe dat het best kan worden vormgegeven.

Ontwikkelen

O(ntwikkelen): wij stellen een ontwikkelprogramma samen dat kan bestaan uit een mix van verkoop-, management- en/of communicatietraining.

Sturen

S(turen): gedragsverandering kan alleen borgen als het management dit actief blijft monitoren. We geven management inzicht in de voortgang en de effecten van de training en/of coaching op performance.

Testen

T(esten): zowel het management als de deelnemers krijgen een eigen digitale omgeving. Daarmee kunnen zij ook na de trainingen blijven werken aan hun competenties. Voor management wordt het gemakkelijker om te coachen. Deelnemers krijgen adviezen hoe zij nog meer uit zichzelf kunnen halen.

“Met onze branchegerichte aanpak komen wij direct tot de kern”

Steyn&Allberg heeft zich verdiept in diverse branches. Daardoor weten wij wat er speelt binnen uw branche. Wij kennen de problematiek en de aandachtspunten waarmee u te maken heeft. Dit maakt onze oplossing effectiever: wij hebben de antwoorden reeds geformuleerd en weten welke stappen u het beste kunt zetten om effectief te kunnen anticiperen op veranderingen binnen uw branche. Kijk hier voor een overzicht van onze branchespecialisaties.

Wilt u weten hoe u innovaties kunt toepassen in uw situatie? Hoe u uw bedrijf van de ‘ja-maar’ cultuur kunt afhelpen? Wilt u weten waar u staat of hoe u uw kwaliteiten optimaal kunt benutten? Wilt u de lat omhoog leggen? Wij koppelen uw organisatiedoelstellingen aan de persoonlijke doelstellingen van uw medewerkers en uw management en bouwen samen met u aan een beter klimaat voor resultaat.

Be The best version of you