Missie en Visie

door | 28 jan 2021 | Management, Virgil van Dijk | 0 Reacties

Missie en visie Steyn & Allberg

Missie en Visie zijn belangrijke stuur mechanismes van een organisatie. Zo zorgen de missie en de visie ervoor dat medewerkers met een bepaalde houding hun werk verrichten. Het zijn de onbesproken normen en waarden van een organisatie. Als je een duidelijke missie en visie hebt zoals wij hebben bij Steyn & Allberg dan kan uw organisatie gaan renderen.

Missie Steyn & Allberg

We vinden het leuk om u als “klant” belachelijk goed te helpen. Wij ontzorgen en betrekken het management bij uw trainingen, coaching of verbeteringen. Wij verzorgen voor u vanuit Steyn & Allberg programma’s en trainingen die rendement opleveren voor uw organisatie.

Steyn & Allberg is opgericht als opleider op het gebied van marketing en communicatie. Inmiddels is het bedrijf allang geen opleidingsinstituut meer. We zijn samen met onze partners uitgegroeid tot een professionele organisatie op het gebied van sales opleidingen, management opleidingen en communicatie opleidingen. Onze programma’s en trainingen en coaching worden verzorgd door ervaren trainers. Iedere trainer heeft zijn eigen branche specialisatie. De kennis, kunde en ervaring is dus altijd gericht op die competenties die uw organisatie “echt” verder helpen.  De succesvolle programma’s en trainingen staan erom bekend dat ze direct toepasbaar zijn in de praktijk van uw bedrijf. Dit komt doordat we het management van de onderneming betrekken bij het samenstellen van de “succesvolle programma’s en trainingen”. We trainen dus altijd met een doel!

Wat wij concreet willen vanuit Steyn & Allberg: Geld opleveren voor uw organisatie!! Door inzet van onze succesvolle programma’s en trainingen.

Wat maakt de missie van Steyn & Allberg uniek?

In deze missie maken wij de identiteit van de organisatie zichtbaar. Het is ons ‘bestaansrecht’ en geeft de organisatie Steyn & Allberg weer. Wij laten hier onder meer zien wat wij als onderneming doen in de dagelijkse praktijk. En het belangrijkste voor U! We laten zien op welke manier wij van de onderneming Steyn & Allberg waarde toevoegt aan uw Onderneming. Wij helpen u te onderscheiden van de concurrentie door vooral “de beste versie van uzelf” te zijn!

Een missie is uiteindelijk de weg naar het behalen van de visie (toekomstdroom). Laten we samen die toekomstdroom realiseren. 

Missie statement de principes van Steyn & Allberg (Mission statement)

Het grote onderscheidend vermogen van Steyn & Allberg succesvolle programma’s en trainingen zit hem in het implementeren van de principes. Deze principes passen wij toe in onze programma’s en trainingen. En we vertalen en leren deze je principes als je deelneemt aan onze programma’s, trainingen, verbeter- en coaching trajecten. Bij onze trainers en partners zijn de principes een grondhouding.

Wees proactief

 • Wees Proactief! Door een proactieve houding ontwikkelen!
  Het eerste principe is om proactief te zijn. Hiermee bedoelen we dat we verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die we doen en zeggen. Daarbij realiseren we ons dat we met dit gedrag de mensen om ons heen beïnvloeden.

Be the best version of you

 • Uitmuntend en excellent zijn. Wordt de beste versie van jezelf!
  Het tweede principe is dat van uitmuntendheid: het niet accepteren van de dingen zoals ze zijn, maar het creëren van een cultuur van creatieve onvrede, door het steeds meer willen doen dan anderen. Dit doen wij vanuit een positieve toekomstgerichte houding. Steyn&Allberg denkt altijd vanuit de ‘wat dan wel’ gedachte.

Doelgericht

 • Doelgerichtheid door doelgericht werken!
  Het derde principe is dat van doelgerichtheid en een uit- stekende dienstverlening aan onze klanten. Dit vertalen wij in de praktijk vanuit ons DNA: ‘de klant belachelijk goed willen helpen; niet omdat de klant dit van ons verwacht, maar omdat wij dit zelf willen.’

Trots

 • Eensgezindheid wees trots op jezelf en de ander!
  Het vierde principe, dat van eensgezindheid, volgt hieruit. Het moet leiden tot trots voor en identificatie met het werk dat gedaan wordt.

Prestatiegericht

 • Met prestatiegerichtheid resultaat bereiken.
  Het vijfde principe is dat van prestatiegerichtheid, van intellectuele vaardigheid en de daaruit volgende ondernemingsbeloning. Slechte resultaten worden maar al te zeer veroorzaakt door slordig en gemakkelijk denken en handelen op alle niveaus.

Interger

 • Integriteit: Het moet kloppen! De juiste dingen op een juiste manier doen.
  Tot slot is er het principe van integriteit, zowel binnen als buiten de organisatie. Zo is Steyn&Allberg een onderneming zonder een harde onpersoonlijke uiting van materialisme. Wij zijn juist een samenwerkingsverbond dat uitnodigt tot loyaliteit en toe- wijding met mensen die de behoefte hebben creatief te functioneren.

Waarom Steyn & Allberg

We zijn er om die diensten te leveren die passen bij u en bij ons. Wij leveren programma’s trainingen en coaching om u verder te helpen. En zeker ook om het rendement van uw organisatie te verhogen. Maar het allerbelangrijkste is dat wij en onze partners en trainers het doen omdat ze het zelf leuk vinden om te doen. Wij helpen u met het vinden van oplossingen voor organisatievraagstukken. Dit doen we omdat we u verder willen helpen. En zelf doen we dit om op welke manier dan ook het gewenste eindresultaat te vieren. We werken samen naar de beste oplossing voor uw organisatie.

Welke wensen en behoefte vult Steyn & Allberg in voor uw organisatie

Wij helpen u om het rendement van uw medewerkers, organisatie te verhogen. We ontzorgen u bij het aankopen van onze diensten.

Bijvoorbeeld:
U neemt bij ons een training af. We stellen de training samen op. U bepaalt wat uw wensen en behoefte is qua training. En wij maken de inhoud op basis van onze kennis, kunde en branche specifieke ervaring. Dit zorgt dat uw wens en behoefte doormiddel van onze kennis kunde en ervaring maximaal benut wordt.

Waar geloven wij in!

Laten we beginnen dat we in ons zelf geloven. We leveren die producten en diensten die passen bij uw organisatie. Het belangrijkste is dat we ook geloven in uw organisatie! We geloven dat samen ontwikkelen een belangrijke stap is. Geloven is vertrouwen en wij hebben het volste vertrouwen in u en uw organisatie op deze manier handelen we ook vanuit Steyn & Allberg.

Wat doen wij als Steyn & Allberg

Wat doen wij als Steyn & Allberg? Is een veel gestelde initiële vraag die we horen als we met onze klanten om tafel zitten. Wij leveren diverse producten en diensten. Dit doen we branche specifiek en In compagnie. In compagnie houdt in dat we specifiek en alleen voor uw bedrijf onze producten leveren. Dit kan dan een groot effect hebben door zeer specifieke kennis in uw organisatie te benutten. Tevens hebben wij open rooster trainingen en programma’s dit is vooral gericht op generieke kennis en kunde. En helpt om een individuele medewerker te ontwikkelen.

Wij hebben de volgende Diensten en producten die wij leveren:

Diensten:

Programma’s: Dit zijn specifiek ontwikkelde programma die een leer ontwikkel traject voor uw medewerkers inhoud. Dit wordt ingezet bij “verandering van houding”, attitude, “arbeidsethos” en “gedrag van medewerkers”. Het gaat dan veelal over cultuurverandering en gedragsverandering van medewerkers binnen uw organisatie.

Trainingen:

Trainingen zijn kortdurende programma’s met een zeer specifiek doel. Het gaat hier om oefening en opdoen van kennis en kunde. Het delen van ervaring is een hulpmiddel wat wij benutten in trainingen. Zo kan de Ervaren medewerker leren van de net nieuw gestarte medewerker en andersom.

Verbetering (Improvement):

Verbetering passen wij toe door bijvoorbeeld verbeter- en improvement trajecten met u samen te stellen. Dit doen wij in het geval u grote organisatievraagstukken heeft in uw organisatie. We maken dan samen met u een plan van aanpak over hoe deze verandering aan te pakken. En op basis daarvan stellen we een aanpak samen. Deze aanpak kan bestaan uit de door ons geleverde Programma’s, trainingen, coaching en producten.

De producten van Steyn & Allberg:

Bij producten kunt u denken aan de Unieke BOOST omgeving die we gebruiken. De BOOST Omgeving bevat bijvoorbeeld een 360 graden feedback model, een organisatiescan en een persoonsscan. Maar wij leveren ook andere producten die specifiek worden ingezet bij het vraagstuk van uw organisatie.

Voor wij doen wij het/Wie zijn onze klanten?

Wij richten ons voornamelijk op het MKB. Steyn&Allberg is het trainingsinstituut voor het midden-en kleinbedrijf. We werken voor diverse branches en segmenten in het bedrijfsleven. Onze Partners en trainers hebben een duidelijke affiniteit met de omgeving waarvoor ze werken. En door interne scholing hebben ze het vak van trainer onder de knie gekregen.

Branches en segmenten waar wij voor werken:

 • Bouw en vastgoed
 • Consultancy
 • Communicatie en media
 • Facilitaire dienstverlening
 • Financiële Dienstverlening
 • Gezondheidszorg en welzijnszorg
 • Handel en Retail
 • Horeca, recreatie toerisme en cultuur
 • Industrie
 • Informatie en communicatie Technologie (ICT)
 • Intermediairs
 • Juridische dienstverlening
 • Land- en tuinbouw
 • Onderwijs en onderzoek
 • Overheid en semioverheid
 • Technische dienstverlening
 • Telecommunicatie
 • Transport en logistiek

Wat zijn onze Unique Selling Points van Steyn & Allberg (USP’S)

 • Wij betrekken altijd het management van bedrijven bij het samenstellen van onze succesvolle programma’s en trainingen
 • Steyn & Allberg trainingen staan altijd in het teken van de principes. Daarmee beïnvloeden wij het DNA-profiel van de deelnemers, waardoor de inhoud van de training beter beklijft.
  • Proactief zijn!
  • Wat wil je dan wel!
  • De klant belachelijk goed helpen!
 • Trainen zonder doel is doelloos! Wij trainen altijd “karakter gericht; Ieder type mens vergt een andere benadering en een andere manier van training.
 • Onze trainingen zijn altijd samengesteld vanuit het basisbeginsel; Eerst begrijpen dan begrepen worden!

Wat zijn de kernwaarden volgens Steyn & Allberg?

Vanuit de missie volgen de kernwaarden een belangrijk onderdeel van onze missie. Kernwaarden zijn die elementen wij samen als Steyn & Allberg samen met onze partners erg belangrijk vinden. Het is immers onderdeel van onze bedrijfscultuur. Het gaat vooral om het voorbeeld gedag wat we tonen.

Uit deze motieven handelen wij als Steyn & Allberg; onze kernwaarden zijn:

 • Samenwerken
 • Integer zijn
 • Respect voor elkaar
 • Werken in een veilige omgeving vol vertrouwen en vrijheid
 • Verbonden met elkaar

De kernwaardes en principes hebben veel overlap. Uniek is dat wij bij Steyn & Allberg werken met deze principes. Dit komt omdat we werken volgens de “7 eigenschappen van effectief leiderschap” Lees ook het boek van “Stephen R. Covey”.

De visie van Steyn & Allberg?

De visie of het “droomscenario” van Steyn & Allberg is waar we nu op in “zoomen”. Een visie helpt u en ons en onze deelnemers aan de succesvolle programma’s en trainingen richting te geven waar we samen naar toe willen.

Ons droomscenario (“Visie”):

Is dat wij als Steyn & Allberg over 10 of 15 jaar als die “kwalitatief beste dienstverlener” herkend worden op het gebied van het leveren van succesvolle programma’s en trainingen en daarbij behorende producten die ondersteunend zijn. Dit willen we realiseren door met 80 tot 100 partners en trainers de beste kwaliteit trainingen te geven voor uw organisatie. We willen dus onze kennis, kunde en ervaring delen en samen met u blijvend en duurzaam ontwikkelen. We willen dit samen met u doen zodat de succesvolle programma’s en trainingen aansluiten op datgene wat u echt nodig heeft om het rendement van uw organisatie blijvend en op een duurzame manier te vergroten en of te behouden.

Wat wij willen is de beste versie van uw organisatie door het aangaan van een leven lang leren relatie. Zodat we samen in de toekomst richting kunnen geven aan onze organisaties, medewerkers en rendement van deze organisaties.

Wat is het effect van de missie en visie van Steyn & Allberg?

Gedragingen gaan verder dan alleen binnen de organisatie
In al onze uitingen zullen wij onze missie en visie uitdragen. We zullen de principes en de kernwaarden en alles waarvoor we staan terug laten komen. Dit doen we in de diensten en producten die we leveren maar ook in de uitingen die wij doen naar buiten toe. Denk hierbij aan onze uitingen via LinkedIn, facebook, Leaflets en onze maandelijkse nieuwsbrief. Dus de geleverde producten en diensten worden geleverd door ons op de Steyn & Allberg manier. U zult het bovenstaande herkennen in de wijze waarop wij training geven, in de manier waarop wij programma’s en trainingen met u samenstellen en de manier waarop wij onze ondersteunende producten inzetten om die leverancier te zijn waar u trots op bent dat u ermee samenwerkt. En dat wij trots zijn dat wij voor u mogen leveren.

Wilt U naar aanleiding van deze Missie en visie contact met een partner van Steyn & Allberg?

De partners van Steyn & Allberg helpen u graag verder!  Laat weten waar u specifiek informatie over wilt hebben en wij nemen contact met u op. We horen en zien u graag. Laten we onze missie en visie waarmaken door inzet van uw organisatievraagstukken.

Deze pagina over Missie en visie Steyn & Allberg is geschreven door Virgil van Dijk partner en trainer van Steyn & Allberg

 

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Meer van dit kaliber lezen?