Business Coach

Gespecialiseerde coaches die uw bedrijf gezond maken en houden

Maak kennis met de business coaches van Steyn&Allberg

Bent u op zoek naar een Business Coach? Bij Steyn&Allberg beschikken we over ervaren business coaches en managementtrainers voortkomend uit verschillende disciplines.

Bij Steyn&Allberg helpen we uw onderneming gezond te maken én te houden. Wij hebben een ervaren business coach paraat voor iedere sector, ieder type onderneming en iedere business issue. Iedere branche vraagt om een specifieke aanpak op het gebied van verkoop, communicatie en management. Daarom heeft Steyn&Allberg voor diverse branches unieke trainingsprogramma’s ontwikkeld. Vraag direct informatie aan over de branchespecialisatie modules van Steyn&Allberg. Wij hebben ons verdiept in de aandachtspunten binnen uw branche en hebben onze programma’s hierop afgestemd. Daarmee komen wij samen met u eerder tot de kern en de doelstellingen die u voor ogen heeft.
De wereld verandert. De snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden is de laatste jaren ongekend. Steeds meer bedrijven en organisaties staan daarom voor de uitdaging om invulling te geven aan thema’s die bepalend worden voor het realiseren van ambities en commerciële doelstellingen. Dit betekent dat directies en het management van bedrijven de juiste keuzes moeten maken om zaken effectief en kansrijk aan te sturen.

De plus van business coaches van Steyn&Allberg

Wilt u commercieel excelleren? Steyn&Allberg is strategisch partner in talentontwikkeling voor individuen, teams en organisaties. Actief op het gebied van training, opleiding en coaching. Met een focus op gedragsverandering. De business coaches van Steyn&Allberg hebben ruime praktijkervaring als salesmanager of commercieel directeur. Ze kennen alle ins en outs op het gebied van business development en sales management. Met deze praktijkervaring en ons trainingsprogramma haalt Steyn&Allberg uit elk talent het maximale resultaat.Vaak zijn alleen trainingen niet meer voldoende om de gewenste doelen te realiseren. Daarom heeft Steyn&Allberg aan elke training een extra onderdeel toegevoegd: ‘effectief sales management’. Hiermee geven onze ervaren praktijkgerichte business coaches directie en management inzicht in de opbouw en taakverdeling van de procesfasen en de voorwaarden die gecreëerd moeten worden voor een succesvol verkooptraject. Samen met het trainen van medewerkers schept u hiermee een klimaat voor resultaat. In dit plan staan alle procesfasen beschreven die nodig zijn voor verkoopresultaat. Uiteraard kunnen onze specialisten u bij elke fase persoonlijk ondersteunen en adviseren.

Wij kennen vier basisnormen om succesvol te kunnen verkopen
Elk verkoopproces wordt voor het grootste deel bepaald door de emotie van de klant. Het gevoel dat een potentiële klant krijgt bij uw bedrijf, uw product of uw dienst is tijdens het verkoopproces essentieel. De business coaches van Steyn&Allberg hebben ruime ervaring met het coachen van organisaties op het gebied van klantbeleving. Om deze gevoelens van potentiële klanten in positieve zin te beïnvloeden, spelen de volgende basisnormen een essentiële rol om succesvol te kunnen verkopen:

Bekendheid. Een bekend bedrijf, product of een bekende dienst verkoopt beter! De stelling is eenvoudig: bekende bedrijven, bekende producten en bekende diensten scoren beter! Onbekendheid verkleint de verkoopkans. Bedrijven, producten of diensten met een hoge bekendheid zijn aantoonbaar succesvoller. Tevens blijkt dat de inspanningen van verkoopmedewerkers bij bekendheid eerder leiden tot verkoopsuccessen. U kunt de bekendheid van uw bedrijf, uw producten of uw diensten op vele manieren stimuleren en opbouwen. De wijze waarop is sterk afhankelijk van hetgeen u wilt verkopen en aan wie. In dit plan informeren wij u over de aanpak waarmee u de juiste keuzes kunt maken.

Vertrouwen. Met de juiste presentatie verkoopt u gemakkelijker!
Wanneer een potentiële klant een goed gevoel heeft bij uw bedrijf, is de kans op verkoop aanzienlijk groter. Op welke wijze kijken potentiële klanten naar uw bedrijf en welke middelen gebruikt u om het klantgevoel te sturen? Veel ondernemers hanteren de stelling dat een combinatie van kwaliteit en een optimale service de basis is voor een professioneel bedrijfsimago en een goed klantgevoel. Deze argumenten zijn bij verkoop minder krachtig. Klanten die nog nooit met u hebben samengewerkt, kunnen helaas niet beoordelen wat de kwaliteit en de service van uw bedrijf zijn. Potentiële klanten zullen uw bedrijf dan ook altijd op andere aspecten beoordelen. De presentatie en de uitstraling bepalen in deze fase van het verkoopproces voor het grootste deel het vertrouwen en het goede gevoel van potentiële klanten. De presentatie en uitstraling zijn daarmee een essentieel hulpmiddel om uw verkoopkansen te vergroten.

Interesse. Een geïnteresseerde klant koopt eerder!
Wanneer uw bedrijf, uw dienst of uw product niet interessant genoeg is voor een potentiële klant, dan zult u het minder gemakkelijk verkopen. Het is dus belangrijk voor uw verkoopkansen dat u uw bedrijf, uw product of uw dienst zo interessant mogelijk maakt. Verkoopargumentatie speelt hierbij een belangrijke rol. De aanpak van Steyn&Allberg is gebaseerd op een doelgroepgerichte aanpak. Door deze aanpak bent u namelijk in staat uw commerciële boodschap en verkoopargumenten veel specifieker te richten op de behoefte en interesse van de klant/doelgroep die u wilt benaderen. U kunt de taal van de doelgroep beter spreken, waardoor uw boodschap eerder als herkenbaar en interessant wordt beoordeeld. Dit maakt de verkoopkans aanzienlijk groter.

Structuur. Verhoog het effect, de sturing en de controle van uw verkoopactiviteiten.
Het verkoopproces bestaat uit verschillende fasen. Elke fase heeft een functie om tot het uiteindelijke doel te komen, namelijk verkopen. Door elke fase van het verkoopproces in te vullen, verhoogt u het effect, de sturing en de controle van uw verkoopactiviteiten en kunt u uw medewerkers beter laten verkopen. Een goed fundament voor de commerciële slagkracht van uw bedrijf. Een business coach van Steyn&Allberg denkt graag met u mee.

Dit is wat onze business coaches bieden:

 

  • Uw bedrijf gezond maken en houden
  • Tot de kern komen, doelstellingen in kaart brengen
  • Commerciële visie
  • Effectief timemanagement
  • Meer begrip op de werkvloer
Thijs Evers

Directeur / DGA, Steyn&Allberg

De commerciële visie van de business coaches

Veel commerciële activiteiten worden ongestructureerd aangestuurd en zijn niet voldoende voorbereid. Bovendien worden commerciële medewerkers vaak onvoldoende ondersteund op het punt van het ontwikkelen van commerciële vaardigheden.
Hierdoor wordt het realiseren van de gewenste verkoopresultaten moeilijker en minder kansrijk. Een goed georganiseerd verkoopproces maakt verkoopactiviteiten effectiever en kansrijker. Voor uw medewerkers en voor de doelstellingen die u als ondernemer voor ogen heeft. Onze business coaches helpen u om deze processen te stroomlijnen.

Onze business coaches, voor wie?

Effectief sales management volgens de business coaches van Steyn&Allberg
Alle trainingen en managementadviezen van Steyn&Allberg zijn praktijkgericht. De structuren en processen waarin wij u adviseren worden dagelijks door vele bedrijven met succes toegepast. Binnen onze adviezen richten de business coaches zich op die aspecten die daadwerkelijk bijdragen aan resultaat. Direct en pragmatisch. Overbodige theorie laten wij achterwege. Dit voegt namelijk niets toe en leidt af van de concrete taken en aandachtspunten die het verschil maken. Onderstaand model is de basis voor effectief sales management. In dit plan wordt elk thema behandeld en bij elk aandachtspunt kunnen wij u desgewenst ondersteunen met een effectieve verkooptraining en/of managementondersteuning.

Met onze programma’s willen wij u als ondernemer of manager de denkbeeldige spiegel voorhouden, omdat wij uit ervaring weten dat de basis voor het succes van de commerciële activiteiten binnen uw organisatie voornamelijk door uzelf kan worden bepaald en verbeterd. Door de juiste invulling te geven aan sales management. Wij weten dat wij u met onze aanpak het gereedschap geven waarmee u binnen uw eigen bedrijf de activiteiten effectief kunt organiseren en uw medewerkers beter kunt laten functioneren.

Meer begrip op de werkvloer

‘Begrip op de werkvloer’ is een managementprogramma voor managers die willen weten wat er precies op de werkvloer speelt. Het programma is bedoeld voor managers die begrijpen dat coachend leiderschap vaak de meest effectieve manier van aansturen is. Om medewerkers optimaal te motiveren moet een manager natuurlijk wel weten wat er in het hoofd van een medewerker omgaat. Het managementprogramma neemt deelnemers mee in een nieuwe denkwijze: een denkwijze die deelnemers bewust maakt welke invloed zijzelf hebben op het gedrag en de productiviteit van het eigen team. We kunnen niet ‘niet’ communiceren…
We zijn ons er doorgaans niet van bewust hoe we op de ander overkomen, omdat 80% van onze communicatie onbewust gebeurt. Hierdoor ontstaan er vaak conflicten, misverstanden, weerstand en irritaties wat ten koste gaat van de medewerkers en de organisatie. Dit managementprogramma zoomt in op het item: hoe kunt u meer begrip op de werkvloer realiseren? Ook gaat dit programma over het creëren van meer werkplezier waarbij er toch op een directe en effectieve manier gecommuniceerd kan worden.

Thema’s
Wat is mijn rol?
Hoe motiveer ik mijn medewerkers?
Wat vinden medewerkers echt belangrijk?
Het verhogen van het werkplezier verhoogt de productiviteit
Delegeren is opleiden
Leidinggeven is faciliteren

Open communicatiestructuur
De wijze waarop de leden van een groep met elkaar communiceren is van belang voor het succes van een team. Dit geldt zowel voor de formele als voor de informele communicatie. Om optimaal te kunnen functioneren moeten de leden van de groep ook nog bereid zijn om naar elkaar te luisteren. De communicatie moet gebaseerd zijn op openheid en respect. De leden moeten elkaar de ruimte geven om meningen, ideeën en twijfels uit te spreken. De communicatiestructuur moet gericht zijn op het veelvuldig uitwisselen van relevante informatie, zowel in formele vergaderingen als op informele momenten en plaatsen. Een open communicatiestructuur vergroot de mogelijkheden om relevante informatie uit te wisselen en dit zal de effectiviteit van de werkzaamheden alleen maar vergroten. Werknemers die in een team samenwerken hebben een nauwe relatie met elkaar. Ze brengen gemiddeld 33% van een etmaal met elkaar door en streven gezamenlijk naar een bepaald doel. Hierdoor ontstaat over het algemeen een nauwe band. Maar het aantal mensen waarmee we een nauwe band kunnen opbouwen is beperkt. Als de groep te groot wordt, zullen de relaties tussen de leden formeel worden. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich het meest veilig voelen in een groep van 6 tot 8 personen. We kunnen dit de sociale ‘span of control’ van de groepsleden noemen. Deze ‘span of control’ wordt bepaald door het aantal personen waarmee iemand werkt en door de intensiteit van de noodzakelijke contacten in een groep. Neem hieronder contact op en maak kennis met de business coaches van Steyn&Allberg.

Enthousiast over onze business coaches? Vraag meer info!

Ik wil meer informatie

(

Klanten aan het woord

Zeer nuttige trainingsdagen gevolgd, direct toepasbaar. Dagelijks profijt van.

Karsten MissotEigenaar - WestlandFilm

Fijne training. Ik heb er heel concrete handvatten aan overgehouden.

Niek Oost
Eigenaar - Produvar

Bekijk meer succes Trainingen

Hybride werken

Verhoog de tevredenheid van uw klanten, door klantgericht te leren communiceren

Leiding geven

Leer effectief en motiverend leiding geven
 

Timemanagement voor Managers

Regie over je eigen werktijd verkrijgen, neem het heft weer in eigen handen!

Bekijk alle trainingen